Kříž mění vše (1Pt 2,10)

Nyní však jste lid Boží

Židé byli vyvolený národ, smluvní lid Boží - Bůh tento národ učinil - učinil ho od základu - nebyli lidem a stali se z Boží milosti lidem. Křesťané jsou znovuzrození pohané i Židé - nebyli jsme lidem, ale nyní jsme svoláni Bohem a učiněni novým národem.

Osnova kázání