Kristus v nás (Ef 3,17)

Přebývání Krista v křesťanech

Náš dnešní a následující dva verše nejsou dalšími prosbami, ale jsou důsledkem té jediné první prosby ve verši šestnáctém. Tím důsledkem posílení a upevnění vnitřního člověka, je přebývání Krista ve věřících. Duch svatý přišel, aby oslavil Krista, a tady vidíme, co přesně to znamená – že Kristus bude přebývat v našich srdcích.

Text kázání

Osnova kázání