Duch svatý zjevuje (Ef 3,3-5)

Jak se k nám zjevení dostává

Ukážeme si, že Bůh dal zjevení evangelia apoštolům a prorokům, kteří ho zapsali a k nám se dostává skrze toto zapsané Boží slovo, Bibli a Duch svatý je tím, kdo skrze toto Slovo otevírá oči zaslepených hříšníků a probouzí duchovně mrtvé k životu v Kristu.

Text kázání

Osnova kázání