Dokonalost Boží lásky se naplňuje v místním sboru (1J 4,11-12)

Milujme se navzájem

Církev, a zvláště místní společenství věřících oddaných službě lásky jedněch k druhým, je prostředím, ve kterém se nyní zjevuje Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista.

Osnova kázání