Dokonale vítězíme! (1J 5,4-5)

Sjednoceni s Kristem dokonale vítězíme nad světem

Vítězství učedníků Pána Ježíše přináší svobodu i závazek k následování.

Text kázání

Osnova kázání