Dar Boží lásky: Jsme Jeho děti (1J 3,1-3)

Věčná Boží láska

Na nás nebylo nic, co by se Bohu mohlo líbit. Bůh je Duch a my jsme byli duchovní mrtvoly - nechtěli jsme Boha znát, neopětovali jsme Jeho lásku, vztah s námi Mu nepřinášel žádné naplnění ani potěšení - byli jsme poslušní někoho jiného, a přece nás Bůh zahrnul velikou láskou.

Osnova kázání