CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? (SK 8,26-40)

aaaAle zprávu o cestě spasení Bůh vložil do rukou své církve: aby naplnila celý svět jednoduchým poselstvím: Bůh zachraňuje ty, kdo kvůli svému vzdoru vůči Bohu spějí k odsouzení a budou muset po celou věčnost nést spravedlivý Boží hněv. Jestli jsi byl skrze víru v Krista přidán k Boží církvi, pak vidíš, jaký nádherný a nesmírně důležitý úkol ti Bůh dává: skrze tvou službu se bude rozšiřovat Boží království, když lidé od tebe uslyší o Kristu, který volá lidi k pokání a víře. Jaké to privilegium pro tebe, který jsi byl z Boží lásky adoptován do Jeho rodiny! 

Text kázání:

Osnova kázání