Božská garderoba (Ef 4,20-24)

Obnovujete se duchovním smýšlením

Dnešní text je vysvětlením veršů 20 a 21. Už je zde nové stvoření, staré pominulo – svlékli jsme starého člověka a oblékli nového, den za dnem se obnovujeme Duchem ve svých myslích. Není to výzva nebo příkaz, ale je vyhlášení toho, co Kristus udělal s tak ubohým hříšníkem jako jsem já.

Text kázání

Osnova kázání