Boží vyučování v tísni (Žalm 25)

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
1 Janův 5:14

Osnova kázání