Boží láska v církvi (1J 4,7-8)

Jak se pozná láska k Bohu?

Krátká pasáž, která mluví o velkých a důležitých věcech. Mluví o tom, kdo je Bůh, kdo je Otec Pána Ježíše Krista, kdo povolává to, co není, aby to bylo a kdo dává život mrtvým, aby byli živí v Duchu.

Osnova kázání