Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 2 hodiny 4 min zpět

Mount Everest našich modliteb (Ef 3,20-21)

18. Březen 2018 - 10:00
Bůh ve vás působí svou mocí

Boží sláva je ještě větší a vede Pavla k oslavě všemohoucího Boha, který jedná daleko nad to, co jsme schopni vyslovit a dokonce jeho moc sahá dál, než jsme schopni si vůbec představit.

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka II.

13. Březen 2018 - 11:06
Důkazy naprosté zkaženosti

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Budiž proklet! (Ga 1,8-9)

4. Březen 2018 - 10:00
Spolehlivá autorita každého křesťana

Pavel v těchto dvou verších mluví o autoritě křesťanů. Mluví o autoritě, na které stavíme, mluví o tom, jak a na základě čeho rozlišujeme a nakonec mluví také o tom, že tuto autoritu máme, nebo lépe řečeno musíme uplatňovat, tedy uvádět do praxe.

Text kázání

Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

26. Únor 2018 - 17:24
Někteří lidé převracejí evangelium Kristovo

Sedmý verš nás vede k několika charakteristikám falešných učitelů, kteří zneklidnili křesťany v církvích v Galacii. Ukazuje na prázdnotu jejich zvěsti, na to, co působí jejich učení a také na to, co je jejich cílem – převrátit Kristovo evangelium.

Text kázání

Rychle se odvracíte ... (Ga 1,6)

18. Únor 2018 - 10:00
Povoláni milostí Kristovou

Šestý verš, který je dnes před námi, je celý o Boží milosti. Boží milost je skrze tento list znovu prokazovaná křesťanům v Galacii. Pavel dále vysvětluje, že to je milost, která zachraňuje a nakonec ukazuje, že od této milosti se galatští odvracejí k jinému evangeliu.

Text kázání

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka I.

11. Únor 2018 - 10:00
První bod kalvinismu

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

4. Únor 2018 - 10:00
Vysvobození z tohoto zlého věku

Text, který je před námi, hned na začátku listu Galatským, jasně ukazuje na čtyři věci: 1. Základ, na kterém je postaveno evangelium. 2. Cena, která stojí za evangeliem. 3. Moc, jakou má evangelium. 4. Důsledky evangelia.

Text kázání

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

3. Únor 2018 - 16:02
Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018 Video of Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018
  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10

Nevyznávají Ježíše Krista! II. (2J 7-9)

28. Leden 2018 - 10:00
Získejte plnou odměnu!

Dnešní kázání je pokračováním předchozího kázání na samotný sedmý verš. A ten mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.

Text kázání

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

21. Leden 2018 - 10:00
Opravdu jen pouhou vírou?

V listu Galatským máme vzácný poklad, čisté učení o spasení z milosti. Pojďme tedy začít studium tohoto listu tím, že se podíváme na adresáty listu, na autora a na to, jak od samotného prvního verše řeší problém, kterému čelily církve v Galacii a jemuž musíme čelit i my.

Text kázání

Bankety sokyň (Př 9,1-18)

14. Leden 2018 - 10:00
Paní Moudrost a paní Hloupost

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude ve svém životě následovat.

Text kázání

Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36)

7. Leden 2018 - 10:00
Moudrost jako životní styl

Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled na svět, jako světový názor, jako životní styl.

Text kázání

Šťastný smutek (Mt 5,4)

31. Prosinec 2017 - 10:00
Blaze těm, kdo pláčou ...

Ježíš předkládá svým učedníkům i zástupům blahoslavenství, což jsou výroky, které jasně ukazují, že Kristovo království není z tohoto světa, a život učedníků nebude životem podle norem tohoto světa.

Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79)

24. Prosinec 2017 - 10:00
Příchod, původ a poslání Spasitele

Máme před sebou proroctví Zachariáše, které vyřkl nad svým nově narozeným synem, jemuž dal podle příkazu anděla jméno Jan. Je to proroctví, které ukazuje na příchod, původ a poslání Spasitele, jemuž Jan, později nazvaný Křtitel, bude připravovat cestu.

Text kázání

Proutek z kmene Jišajova (Mt 1,1)

17. Prosinec 2017 - 10:00
Zjevení velkého Krále

První verš Matoušova evangelia nám představuje velkého Krále, Ježíše, který se narodil z Marie. Je zaslíbeným pomazaným králem Božího lidu, zaslíbeným požehnáním národů z potomstva Abrahamova, je Bůh, který zachraňuje.

Text kázání

Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27)

10. Prosinec 2017 - 10:00
Prostoduchý a svůdnice

Sedmá kapitola ukazuje, jak se z prostoduchého stává hlupák, když podléhá svodům cizí ženy a vrhá se do náruče hlouposti. Je zde popsán celý proces – od vystavení se pokušení, přes samotný svod až po tragický pád. Toto je místo, kde se můžeme naučit skutečně velmi mnoho.

Text kázání

Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35)

3. Prosinec 2017 - 10:00
Neopovrhuj varováními, která přináší Boží moudrost

Šestou kapitolu knihy Přísloví můžeme rozdělit, i když ne zcela symetricky, na pět varování. Jedná se o pět oblastí lidského života, které tvoří negativ ke druhému největšímu přikázání – přikázání milovat svého bližního jako sebe samého.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer